{$common.contactHotlinesText}
  Puhelin +358 201 550 400
  sähköposti: info@jeremias.fi

  CE-sertifiointi

  CE-sertifioinnissa on tapahtunut paljon vuosien saatossa. 1.7.2013 tuli voimaan uusi tuotteen rakenne asetus (BauPVo, laki EU 305/2011) ja on nyt voimassa kaikkien Euroopan jäsenmaiden lainsäädännöissä. Tämä korvaa aikaisemman rakennustuotedirektiivin vuodelta 1989 (CPD 89/106 / ETY). BauPVon rakennustuotteiden marikkoinnin tavoitteena on tavaroiden vapaa kulkeminen ja kaupan teknisien esteiden purkaminen EU:n talousalueella. BauPVo eroaa erityisesti olemassa olevasta CPD:stä suoritustason ilmoituksella, CE-merkinnällä ja laadun arvioinnilla ja varmistamisella. BauPVo muokkaa myös CE-merkinnän tarkoitusta. Valmistaja ottaa vastuun siitä, että rakennusalan tuote täyttää suorituskyvyltään kaikki sitä koskevat Euroopan lainsäädännöt.

   

  BauPVoksi muuttaessa tulee ottaa huomioon seuraavat kolme avainkohtaa:

  • 1. Rakennustuotteen valmistaminen suoritustason ilmoituksen mukaisesti
  • 2. CE-merkinnän kiinnittäminen uusissa olosuhteissa
  • 3. Vakauden arviointi ja todentaminen

   

  Tällä oli erityisesti Jeremiakselle ja CE-sertifioinnista vastaaville henkilöille kauaskantoisia vaikutuksia. Siksi kaikki CE-ilmoitukset oli muunnettava suoritustasoilmoitukseksi yli 90 pakokaasujärjestelmälle. Erilaisista järjestelmistä johtuen olemme ainutlaatuisia Euroopassa ja olemme askeleen edellä täyttääksemme asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset. Lainsäädännön muutos herätti myös monia avoinaisia kysymyksiä. Monet asiakkaistamme eivät tienneet tästä "uudesta" asetuksesta ja meidän piti järjestää intensiivistä koulutusta, jokka asiakkaamme, loppukäyttäjät ja nuohoajat voisivat puuttua tosiseikkojen arviointiin positiivisesti. Jeremias yrityksenä on innoissaan tarjotessaan räätälöityjä ratkaisuja ja ammatillista tukea.

   

  Jeremias on yksi johtavista savupiippujen ja pakokaasujärjestelmien valmistajista suoritustasoilmoituksella. Suoritustasoilmoitus ottaa vastuun rakennetun tuotteen ja ilmoitetun suoritustason yhdenmukaisuudesta.


  Valmistajan tärkeimmät tehtävät ja vastuualueet ovat:

  • 1. Suoritustasoilmoituksen luominen ja CE-merkinnän kiinnitys
  • 2. Rakennetun tuotteen tietojen yhdenmukaisuus
  • 3. Vaadittujen dokumenttien säilyttäminen 10 vuoden ajalta
  • 4. Tuotteen rakenteen jäljitettävyys
  • 5. Palautus, jos ei ole sovitun suorituskyvyn mukainen
  • 6. Velvollisuus antaa tietoa valvontaviranomaisille

  25 vuoden takuu!